Модели - Gorenje
затвори
...

Модели

TQ70DB0EG TQ70DB0EG Клима уред - внатрешна единица Клима уред - внатрешна единица Разладна моќност: 7.000 W Грејна моќност: 7.500 W Ноќен режим на работа - Night mode Автоматско работење Турбо функција Заштита од ладен воздух Тип на дисплеј: ЛЕД дисплеј Работна температура во режим на греење : -20- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
TQ70DB0EW TQ70DB0EW Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Разладна моќност: 7.000 W Грејна моќност: 7.500 W Заштита од ладен воздух Работна температура во режим на греење : -20- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
TQ50BA0EG TQ50BA0EG Клима уред - внатрешна единица Клима уред - внатрешна единица Разладна моќност: 5.000 W Грејна моќност: 5.600 W Ноќен режим на работа - Night mode Автоматско работење Турбо функција Заштита од ладен воздух Тип на дисплеј: ЛЕД дисплеј Работна температура во режим на греење : -20- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
TQ50BA0EW TQ50BA0EW Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Разладна моќност: 5.000 W Грејна моќност: 5.600 W Заштита од ладен воздух Работна температура во режим на греење : -20- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
TG50XA00G TG50XA00G Клима уред - внатрешна единица Клима уред - внатрешна единица Разладна моќност: 5.000 W Грејна моќност: 5.600 W Ноќен режим на работа - Night mode Автоматско работење Турбо функција Заштита од ладен воздух Тип на дисплеј: ЛЕД дисплеј Работна температура во режим на греење : -15- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
TG50XA00W TG50XA00W Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Разладна моќност: 5.000 W Грејна моќност: 5.600 W Заштита од ладен воздух Работна температура во режим на греење : -15- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
TQ35XE0EG TQ35XE0EG Клима уред - внатрешна единица Клима уред - внатрешна единица Разладна моќност: 3.500 W Грејна моќност: 4.100 W Ноќен режим на работа - Night mode Автоматско работење Турбо функција Заштита од ладен воздух Тип на дисплеј: ЛЕД дисплеј Работна температура во режим на греење : -20- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
TQ35XE0EW TQ35XE0EW Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Разладна моќност: 3.500 W Грејна моќност: 4.100 W Заштита од ладен воздух Работна температура во режим на греење : -20- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
TG35VE00G TG35VE00G Клима уред - внатрешна единица Клима уред - внатрешна единица Разладна моќност: 3.500 W Грејна моќност: 4.000 W Ноќен режим на работа - Night mode Автоматско работење Турбо функција Заштита од ладен воздух Тип на дисплеј: ЛЕД дисплеј Работна температура во режим на греење : -15- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
TG35VE00W TG35VE00W Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Разладна моќност: 3.500 W Грејна моќност: 4.000 W Заштита од ладен воздух Работна температура во режим на греење : -15- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
CA35YR03G CA35YR03G НАСКОРО Клима уред - внатрешна единица Клима уред - внатрешна единица Разладна моќност: 3.400 W Грејна моќност: 3.800 W Ноќен режим на работа - Night mode Автоматско работење Турбо функција Заштита од ладен воздух Тип на дисплеј: ЛЕД дисплеј Работна температура во режим на греење : -15- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
CA35YR03W CA35YR03W НАСКОРО Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Разладна моќност: 3.400 W Грејна моќност: 3.800 W Заштита од ладен воздух Работна температура во режим на греење : -15- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
CA50XS1AG CA50XS1AG НАСКОРО Клима уред - внатрешна единица Клима уред - внатрешна единица Разладна моќност: 5.000 W Грејна моќност: 5.600 W Ноќен режим на работа - Night mode Автоматско работење Турбо функција Заштита од ладен воздух Тип на дисплеј: ЛЕД дисплеј Работна температура во режим на греење : -15- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
CA50XS1AW CA50XS1AW НАСКОРО Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Разладна моќност: 5.000 W Грејна моќност: 5.600 W Заштита од ладен воздух Работна температура во режим на греење : -15- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
CA70BT1AG CA70BT1AG НАСКОРО Клима уред - внатрешна единица Клима уред - внатрешна единица Разладна моќност: 6.500 W Грејна моќност: 7.100 W Ноќен режим на работа - Night mode Автоматско работење Турбо функција Заштита од ладен воздух Тип на дисплеј: ЛЕД дисплеј Работна температура во режим на греење : -15- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
CA70BT1AW CA70BT1AW НАСКОРО Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Разладна моќност: 6.500 W Грејна моќност: 7.100 W Заштита од ладен воздух Работна температура во режим на греење : -15- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
KA35XR0EG KA35XR0EG НАСКОРО Клима уред - внатрешна единица Клима уред - внатрешна единица Разладна моќност: 3.500 W Грејна моќност: 3.900 W Ноќен режим на работа - Night mode Автоматско работење Турбо функција Заштита од ладен воздух Тип на дисплеј: ЛЕД дисплеј Работна температура во режим на греење : -20- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
KA35XR0EW KA35XR0EW НАСКОРО Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Разладна моќност: 3.500 W Грејна моќност: 3.900 W Заштита од ладен воздух Работна температура во режим на греење : -20- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
KA50BS0EG KA50BS0EG НАСКОРО Клима уред - внатрешна единица Клима уред - внатрешна единица Разладна моќност: 5.000 W Грејна моќност: 5.400 W Ноќен режим на работа - Night mode Автоматско работење Турбо функција Заштита од ладен воздух Тип на дисплеј: ЛЕД дисплеј Работна температура во режим на греење : -20- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
KA50BS0EW KA50BS0EW НАСКОРО Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Разладна моќност: 5.000 W Грејна моќност: 5.400 W Заштита од ладен воздух Работна температура во режим на греење : -20- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
KB35YR3EG KB35YR3EG НАСКОРО Клима уред - внатрешна единица Клима уред - внатрешна единица Разладна моќност: 3.400 W Грејна моќност: 3.800 W Ноќен режим на работа - Night mode Автоматско работење Турбо функција Заштита од ладен воздух Тип на дисплеј: ЛЕД дисплеј Работна температура во режим на греење : -15- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
KB35YR3EW KB35YR3EW НАСКОРО Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Разладна моќност: 3.400 W Грејна моќност: 3.800 W Заштита од ладен воздух Работна температура во режим на греење : -15- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
KB50XS1EG KB50XS1EG НАСКОРО Клима уред - внатрешна единица Клима уред - внатрешна единица Разладна моќност: 5.000 W Грејна моќност: 5.600 W Ноќен режим на работа - Night mode Автоматско работење Турбо функција Заштита од ладен воздух Тип на дисплеј: ЛЕД дисплеј Работна температура во режим на греење : -15- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
KB50XS1EW KB50XS1EW НАСКОРО Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Разладна моќност: 5.000 W Грејна моќност: 5.600 W Заштита од ладен воздух Работна температура во режим на греење : -15- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
QE35XV0EG QE35XV0EG НАСКОРО Клима уред - внатрешна единица Клима уред - внатрешна единица Разладна моќност: 3.500 W Грејна моќност: 4.200 W Ноќен режим на работа - Night mode Автоматско работење Турбо функција Заштита од ладен воздух Тип на дисплеј: ЛЕД дисплеј Работна температура во режим на греење : -20- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
QE35XV0EW QE35XV0EW НАСКОРО Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Разладна моќност: 3.500 W Грејна моќност: 4.200 W Заштита од ладен воздух Тип на дисплеј: ЛЕД дисплеј Работна температура во режим на греење : -20- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
Брза/споредба
подобро / полошо / + додадени / недостасува / ! не споредливи
Посетете не
Facebook
YouTube
Споделете
Facebook
Бидете информирани
RSS
Prijava na novice