Модели - Gorenje
затвори
...

Модели

QF35XW0EG QF35XW0EG СВЕЖ ВОЗДУХ ЗА 3 минути! Клима уред - внатрешна единица Клима уред - внатрешна единица Разладна моќност: 3.500 W Грејна моќност: 4.200 W Ноќен режим на работа - Night mode Автоматско работење Турбо функција Заштита од ладен воздух Тип на дисплеј: ЛЕД дисплеј Работна температура во режим на греење : -20- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
QF35XW0EW QF35XW0EW НАСКОРО! Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Разладна моќност: 3.500 W Грејна моќност: 4.200 W Заштита од ладен воздух Работна температура во режим на греење : -20- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
KA50BS0EG KA50BS0EG Клима уред - внатрешна единица Клима уред - внатрешна единица Разладна моќност: 5.000 W Грејна моќност: 5.400 W Ноќен режим на работа - Night mode Автоматско работење Турбо функција Заштита од ладен воздух Тип на дисплеј: ЛЕД дисплеј Работна температура во режим на греење : -20- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
KA50BS0EW KA50BS0EW НАСКОРО Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Разладна моќност: 5.000 W Грејна моќност: 5.400 W Заштита од ладен воздух Работна температура во режим на греење : -20- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
CA70BT1AG CA70BT1AG Клима уред - внатрешна единица Клима уред - внатрешна единица Разладна моќност: 6.500 W Грејна моќност: 7.100 W Ноќен режим на работа - Night mode Автоматско работење Турбо функција Заштита од ладен воздух Тип на дисплеј: ЛЕД дисплеј Работна температура во режим на греење : -15- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
CA70BT1AW CA70BT1AW Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Разладна моќност: 6.500 W Грејна моќност: 7.100 W Заштита од ладен воздух Работна температура во режим на греење : -15- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
KB50XS1EG KB50XS1EG Клима уред - внатрешна единица Клима уред - внатрешна единица Разладна моќност: 5.000 W Грејна моќност: 5.600 W Ноќен режим на работа - Night mode Автоматско работење Турбо функција Заштита од ладен воздух Тип на дисплеј: ЛЕД дисплеј Работна температура во режим на греење : -15- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
KB50XS1EW KB50XS1EW Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Разладна моќност: 5.000 W Грејна моќност: 5.600 W Заштита од ладен воздух Работна температура во режим на греење : -15- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
QE35XV0EG QE35XV0EG Клима уред - внатрешна единица Клима уред - внатрешна единица Разладна моќност: 3.500 W Грејна моќност: 4.200 W Ноќен режим на работа - Night mode Автоматско работење Турбо функција Заштита од ладен воздух Тип на дисплеј: ЛЕД дисплеј Работна температура во режим на греење : -20- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
QE35XV0EW QE35XV0EW Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Разладна моќност: 3.500 W Грејна моќност: 4.200 W Заштита од ладен воздух Тип на дисплеј: ЛЕД дисплеј Работна температура во режим на греење : -20- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
CA50XS1AG CA50XS1AG Клима уред - внатрешна единица Клима уред - внатрешна единица Разладна моќност: 5.000 W Грејна моќност: 5.600 W Ноќен режим на работа - Night mode Автоматско работење Турбо функција Заштита од ладен воздух Тип на дисплеј: ЛЕД дисплеј Работна температура во режим на греење : -15- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
CA50XS1AW CA50XS1AW Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Разладна моќност: 5.000 W Грејна моќност: 5.600 W Заштита од ладен воздух Работна температура во режим на греење : -15- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
KA35XR0EG KA35XR0EG Клима уред - внатрешна единица Клима уред - внатрешна единица Разладна моќност: 3.500 W Грејна моќност: 3.900 W Ноќен режим на работа - Night mode Автоматско работење Турбо функција Заштита од ладен воздух Тип на дисплеј: ЛЕД дисплеј Работна температура во режим на греење : -20- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
KA35XR0EW KA35XR0EW Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Разладна моќност: 3.500 W Грејна моќност: 3.900 W Заштита од ладен воздух Работна температура во режим на греење : -20- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
KB35YR3EG KB35YR3EG Клима уред - внатрешна единица Клима уред - внатрешна единица Разладна моќност: 3.400 W Грејна моќност: 3.800 W Ноќен режим на работа - Night mode Автоматско работење Турбо функција Заштита од ладен воздух Тип на дисплеј: ЛЕД дисплеј Работна температура во режим на греење : -15- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
KB35YR3EW KB35YR3EW Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Разладна моќност: 3.400 W Грејна моќност: 3.800 W Заштита од ладен воздух Работна температура во режим на греење : -15- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
CA35YR03G CA35YR03G Клима уред - внатрешна единица Клима уред - внатрешна единица Разладна моќност: 3.400 W Грејна моќност: 3.800 W Ноќен режим на работа - Night mode Автоматско работење Турбо функција Заштита од ладен воздух Тип на дисплеј: ЛЕД дисплеј Работна температура во режим на греење : -15- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
CA35YR03W CA35YR03W Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Разладна моќност: 3.400 W Грејна моќност: 3.800 W Заштита од ладен воздух Работна температура во режим на греење : -15- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
TG35VE00G TG35VE00G Клима уред - внатрешна единица Клима уред - внатрешна единица Разладна моќност: 3.500 W Грејна моќност: 4.000 W Ноќен режим на работа - Night mode Автоматско работење Турбо функција Заштита од ладен воздух Тип на дисплеј: ЛЕД дисплеј Работна температура во режим на греење : -15- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
TG35VE00W TG35VE00W Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Разладна моќност: 3.500 W Грејна моќност: 4.000 W Заштита од ладен воздух Работна температура во режим на греење : -15- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
KA70KT0EG KA70KT0EG Клима уред - внатрешна единица Клима уред - внатрешна единица Разладна моќност: 7.000 W Грејна моќност: 7.500 W Ноќен режим на работа - Night mode Автоматско работење Турбо функција Заштита од ладен воздух Тип на дисплеј: ЛЕД дисплеј Работна температура во режим на греење : -20- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
KA70KT0EW KA70KT0EW Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Разладна моќност: 7.000 W Грејна моќност: 7.500 W Заштита од ладен воздух Работна температура во режим на греење : -20- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
KB70BT1EG KB70BT1EG НАСКОРО! Клима уред - внатрешна единица Клима уред - внатрешна единица Разладна моќност: 6.500 W Грејна моќност: 7.100 W Ноќен режим на работа - Night mode Автоматско работење Турбо функција Заштита од ладен воздух Тип на дисплеј: ЛЕД дисплеј Работна температура во режим на греење : -15- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
KB70BT1EW KB70BT1EW НАСКОРО! Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Клима уред - надворешна единица (SINGLE) Разладна моќност: 6.500 W Грејна моќност: 7.100 W Заштита од ладен воздух Работна температура во режим на греење : -15- 24 Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
Брза/споредба
подобро / полошо / + додадени / недостасува / ! не споредливи
Посетете не
Facebook
YouTube
Споделете
Facebook
Бидете информирани
RSS
Prijava na novice