Среднолитражни бојлери - Gorenje
затвори
...

Среднолитражни бојлери

Волумен:
Дополнителни карактеристики:
начин на монтажа:
OGB80SM OGB80SM Бојлер под притисок 11.890,00 ден Волумен: 78 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 50 × 83 × 51,2 cm
GBFU100SIM GBFU100SIM Бојлер под притисок 10.190,00 ден Волумен: 96,2 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид, Хоризонтално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 94,8 × 46,1 cm
OTG100SLSIM OTG100SLSIM Бојлер под притисок 9.990,00 ден Волумен: 98,1 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 42 × 112,5 × 44,5 cm
TGR80XNGU TGR80XNGU Бојлер под притисок 11.990,00 ден 9.990,00 ден Волумен: 76,1 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 77,5 × 46,1 cm
TGR50XNGU TGR50XNGU Бојлер под притисок 10.490,00 ден 9.490,00 ден Волумен: 47,5 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 57 × 46,1 cm
TGR100SMT TGR100SMT Бојлер под притисок 9.290,00 ден Волумен: 96,1 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 96,2 × 46,1 cm
TGR120NG TGR120NG Бојлер под притисок 9.250,00 ден Волумен: 110,7 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 109 × 46,1 cm
TGRK80LNG TGRK80LNG Бојлер под притисок 9.190,00 ден Волумен: 71,3 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 79 × 46,1 cm
TGRK80RNG TGRK80RNG Бојлер под притисок 9.190,00 ден Волумен: 71,3 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 79 × 46,1 cm
GBFU80SIM GBFU80SIM Бојлер под притисок 8.990,00 ден Волумен: 75,1 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид, Хоризонтално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 80,3 × 46,1 cm
OTG80SLSIM OTG80SLSIM Бојлер под притисок 8.790,00 ден Волумен: 78,8 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 42 × 95 × 44,5 cm
TG120NG TG120NG Бојлер под притисок 8.650,00 ден Волумен: 110,7 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 108,1 × 46,1 cm
TGR80SMT TGR80SMT Бојлер под притисок 8.290,00 ден Волумен: 76,1 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 80,2 × 46,1 cm
GBFU50SIM GBFU50SIM Бојлер под притисок 8.190,00 ден Волумен: 47,1 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид, Хоризонтално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 58,3 × 46,1 cm
OTG50SLSIM OTG50SLSIM Бојлер под притисок 7.990,00 ден Волумен: 49,1 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 42 × 69 × 44,5 cm
TGR100NG TGR100NG Бојлер под притисок 7.990,00 ден Волумен: 93,4 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 95 × 46,1 cm
TGRH100 TGRH100 Бојлер под притисок 7.990,00 ден Волумен: 96,1 l Начин на монтажа: Хоризонтално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 93,5 × 46,1 cm
TG100NG Бојлер под притисок 7.690,00 ден Волумен: 93,4 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 94,1 × 46,1 cm
TGRH80 TGRH80 Бојлер под притисок 7.390,00 ден Волумен: 76,1 l Начин на монтажа: Хоризонтално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 77,5 × 46,1 cm
TGR50SMT TGR50SMT Бојлер под притисок 7.290,00 ден Волумен: 47,5 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 59,7 × 46,1 cm
TGR80SNG TGR80SNG Бојлер под притисок 6.990,00 ден Волумен: 77,2 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 33,4 × 131 × 35,4 cm
TGR80NG TGR80NG Бојлер под притисок 6.690,00 ден Волумен: 73 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 79 × 46,1 cm
TG80NG TG80NG Бојлер под притисок 6.490,00 ден Волумен: 73 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 78,1 × 46,1 cm
TGR50SNG TGR50SNG Бојлер под притисок 6.290,00 ден Волумен: 49,7 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 33,4 × 90,7 × 35,4 cm
TGR50NG TGR50NG Бојлер под притисок 5.950,00 ден Волумен: 48,1 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 58,5 × 46,1 cm
TG50NG TG50NG Бојлер под притисок 5.850,00 ден Волумен: 48,1 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 57,6 × 46,1 cm
Брза/споредба
подобро / полошо / + додадени / недостасува / ! не споредливи
Посетете не
Facebook
YouTube
Споделете
Facebook
Бидете информирани
RSS
Prijava na novice