Среднолитражни бојлери - Gorenje
затвори
...

Среднолитражни бојлери

Волумен:
Дополнителни карактеристики:
начин на монтажа:
OGB120SM OGB120SM Бојлер под притисок 13.990,00 ден Волумен: 118,1 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 50 × 113 × 51,2 cm
OGB100SM OGB100SM Бојлер под притисок 12.790,00 ден Волумен: 97,3 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 50 × 97,5 × 51,2 cm
GBK100ORLN GBK100ORLN 14.590,00 ден 12.701,00 ден Волумен: 92,5 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 50 × 95,5 × 50,7 cm
OGB80SM OGB80SM Бојлер под притисок 11.890,00 ден Волумен: 78 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 50 × 83 × 51,2 cm
GBK80ORLN GBK80ORLN 13.590,00 ден 11.801,00 ден Волумен: 72,6 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 50 × 81 × 50,7 cm
GBK80ORRN GBK80ORRN 13.590,00 ден 11.801,00 ден Волумен: 72,6 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 50 × 81 × 50,7 cm
TGRK120LNG TGRK120LNG Бојлер под притисок 10.990,00 ден Волумен: 108 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 109 × 46,1 cm
TGRK120RNG TGRK120RNG Бојлер под притисок 10.990,00 ден Волумен: 108 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 109 × 46,1 cm
GBFU100SIM GBFU100SIM Бојлер под притисок 10.190,00 ден Волумен: 96,2 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид, Хоризонтално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 94,8 × 46,1 cm
OTG100SLSIM OTG100SLSIM Бојлер под притисок 9.990,00 ден Волумен: 98,1 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 42 × 112,5 × 44,5 cm
TGR80XNGU TGR80XNGU Бојлер под притисок 11.990,00 ден 9.990,00 ден Волумен: 76,1 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 77,5 × 46,1 cm
TGRK100LNG TGRK100LNG Бојлер под притисок 9.990,00 ден Волумен: 90,7 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 95 × 46,1 cm
TGRK100RNG TGRK100RNG Бојлер под притисок 9.990,00 ден Волумен: 90,7 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 95 × 46,1 cm
GBL80N GBL80N Бојлер под притисок 9.850,00 ден Волумен: 76,1 l Начин на монтажа: Хоризонтално на плафон Димензии (ШxВxД): 50 × 80,3 × 50,7 cm
TGR50XNGU TGR50XNGU Бојлер под притисок 10.490,00 ден 9.490,00 ден Волумен: 47,5 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 57 × 46,1 cm
GBFU80SIMB
GBFU80SIM
GBFU80SIM Бојлер под притисок од 8.990,00 ден Достапно во: Волумен: 75,1 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид, Хоризонтално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 81,6 × 46,1 cm
TGR100SMT TGR100SMT Бојлер под притисок 9.290,00 ден Волумен: 96,1 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 96,2 × 46,1 cm
TGR120NG TGR120NG Бојлер под притисок 9.250,00 ден Волумен: 110,7 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 109 × 46,1 cm
TGRK80LNG TGRK80LNG Бојлер под притисок 9.190,00 ден Волумен: 71,3 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 79 × 46,1 cm
TGRK80RNG TGRK80RNG Бојлер под притисок 9.190,00 ден Волумен: 71,3 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 79 × 46,1 cm
GBL50N GBL50N Бојлер под притисок 8.990,00 ден Волумен: 47 l Начин на монтажа: Хоризонтално на плафон Димензии (ШxВxД): 50 × 58,3 × 50,7 cm
OTG80SLSIMB
OTG80SLSIM
OTG80SLSIM Бојлер под притисок од 8.790,00 ден Достапно во: Волумен: 78,8 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 42 × 95 × 44,5 cm
TGRH120 TGRH120 Бојлер под притисок 8.690,00 ден Волумен: 116,4 l Начин на монтажа: Хоризонтално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 109 × 46,1 cm
TG120NG TG120NG Бојлер под притисок 8.650,00 ден Волумен: 110,7 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 108,1 × 46,1 cm
TGR80SMT TGR80SMT Бојлер под притисок 8.290,00 ден Волумен: 76,1 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 80,2 × 46,1 cm
GBFU50SIM GBFU50SIM Бојлер под притисок 8.190,00 ден Волумен: 47,1 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид, Хоризонтално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 58,3 × 46,1 cm
OTG50SLSIM OTG50SLSIM Бојлер под притисок 7.990,00 ден Волумен: 49,1 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 42 × 69 × 44,5 cm
TGR100NG TGR100NG Бојлер под притисок 7.990,00 ден Волумен: 96,1 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 93,5 × 46,1 cm
TGRH100 TGRH100 Бојлер под притисок 7.990,00 ден Волумен: 96,1 l Начин на монтажа: Хоризонтално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 93,5 × 46,1 cm
TGRH80 TGRH80 Бојлер под притисок 7.390,00 ден Волумен: 76,1 l Начин на монтажа: Хоризонтално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 77,5 × 46,1 cm
TGR50SMT TGR50SMT Бојлер под притисок 7.290,00 ден Волумен: 47,5 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 59,7 × 46,1 cm
TG100NG TG100NG Бојлер под притисок 7.250,00 ден Волумен: 96,1 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 92,6 × 46,1 cm
TGR80NG TGR80NG Бојлер под притисок 6.450,00 ден Волумен: 76,1 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 77,5 × 46,1 cm
TGR50SNG TGR50SNG Бојлер под притисок 6.290,00 ден Волумен: 49,7 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 33,4 × 90,7 × 35,4 cm
TG80NG TG80NG Бојлер под притисок 6.250,00 ден Волумен: 76,1 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 76,6 × 46,1 cm
TGR50NG TGR50NG Бојлер под притисок 5.950,00 ден Волумен: 47,5 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 57 × 46,1 cm
TG50NG TG50NG Бојлер под притисок 5.850,00 ден Волумен: 47,5 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 56,1 × 46,1 cm
TGR80SNG TGR80SNG Бојлер под притисок 6.990,00 ден 5.801,00 ден Волумен: 77,2 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 33,4 × 131 × 35,4 cm
TGR30NG TGR30NG Бојлер под притисок 5.650,00 ден Волумен: 30,4 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 46,8 × 46,1 cm
Брза/споредба
подобро / полошо / + додадени / недостасува / ! не споредливи
Посетете не
Facebook
YouTube
Споделете
Facebook
Бидете информирани
RSS
Prijava na novice