Позицијата на Gorenje - Gorenje
затвори
...

Позицијата на Gorenje

Основните сфери на функционирање и работење на Gorenje се однесуваат на она парче од глобалниот пазар кое покажува слаб пораст. Таквите пазарни услови бараат компанијата постојано да се фокусира на зајакнување на својата конкурентност. Gorenje ги поседува следните конкурентски предности:
 • Одлична флексибилност и брза реакција на новите комерцијалните трендови и побарувања на пазарот.
 • Приспособена и правилно развиена дистрибутивна и продажна мрежа во Европа.
 • Значаен и најистакнат бренд на главните пазари, посебно на оние во Југоисточна Европа.
 • Долотрајна, цврста релација со потрошувачите и заедничко задоволство.
 • Квалификуван и професионален персонал со цврста лојалност кон компанијата.
 • 50 години традиција на производство на апарати за домаѓинство.
 • Јасна ориентација кон извоз.

Gorenje – Пазарни показатели во 2001:

 • Најголем Словенечки извозник.
 • 50 години традиција на производство на апарати за домаѓинство.
 • Учество на Европскиот пазар од 4%.
 • Еден од осумте најголеми производители на апарати за домаќинство во Европа.
 • Годишно производство и продажба на над 2.5 милиони апарати за домаќинство.
 • Продажба во 60 земји во светот.
 • Апаратите за домаќинство учествуваат во продажбата на Групацијата со 83%; мебелот учествува со 5%, услугите со 11% и индустриската опрема и алатите со 1%.
 • Продажна структура по региони: Централна и Северна Европа – 43%; Словенија и Југоисточна Европа – 27%, Југозападна Европа – 15%, Источна Европа – 9% и Велика Британија и другите земји – 6%.
 • Најзначајни брендови: Gorenje, Sidex, Koerting, Galant, Gorenje Pacific.
 • Брендовите во споственост на Gorenje во вкупната продажба учествуваат со 70%
Посетете не
Facebook
YouTube
Споделете
Facebook
Бидете информирани
RSS
Prijava na novice
Месечни акции и промоции
Месечни акции и промоции