Среднолитражни бојлери

Волумен:
Дополнителни карактеристики:
начин на монтажа:
GBK150ORLN GBK150ORLN Бојлер 17.550,00 ден Волумен: 141,5 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 50 × 131,8 × 50,7 cm
GBK150ORRN GBK150ORRN Бојлер 17.550,00 ден Волумен: 141,5 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 50 × 131,8 × 50,7 cm
GBK120ORLN GBK120ORLN Бојлер 15.150,00 ден Волумен: 112,9 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 50 × 110,3 × 50,7 cm
GBK120ORRN GBK120ORRN Бојлер 15.150,00 ден Волумен: 112,9 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 50 × 110,3 × 50,7 cm
GBK100ORLN GBK100ORLN Бојлер 14.550,00 ден Волумен: 92,5 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 50 × 94,8 × 50,7 cm
GBK100ORRN GBK100ORRN Бојлер 14.550,00 ден Волумен: 92,5 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 50 × 94,8 × 50,7 cm
OGB120SM OGB120SM Бојлер 13.990,00 ден Волумен: 118,1 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 50 × 113 × 51,2 cm
GBK80ORLN GBK80ORLN Бојлер 13.550,00 ден Волумен: 72,6 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 50 × 80,3 × 50,7 cm
GBK80ORRN GBK80ORRN Бојлер 13.550,00 ден Волумен: 72,6 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 50 × 80,3 × 50,7 cm
FTG100SM FTG100SM Бојлер 12.790,00 ден Волумен: 98,1 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид, Хоризонтално на ѕид Димензии (ШxВxД): 49 × 163,5 × 29,7 cm
OGB100SM OGB100SM Бојлер 12.750,00 ден Волумен: 97,3 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 50 × 97,5 × 51,2 cm
FTG80SM FTG80SM Бојлер 12.290,00 ден Волумен: 77,9 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид, Хоризонтално на ѕид Димензии (ШxВxД): 49 × 135 × 29,7 cm
OGB80SM OGB80SM Бојлер 11.790,00 ден Волумен: 78 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 50 × 83 × 51,2 cm
FTG50SM FTG50SM Бојлер 10.990,00 ден Волумен: 48,7 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид, Хоризонтално на ѕид Димензии (ШxВxД): 49 × 92 × 29,7 cm
TGRK120LNG TGRK120LNG Бојлер 10.820,00 ден Волумен: 114,5 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 109 × 46,1 cm
TGRK120RNG TGRK120RNG Бојлер 10.820,00 ден Волумен: 114,5 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 109 × 46,1 cm
GBFU80SIMB
GBFU80SIM
GBFU80SIM Бојлер од 8.950,00 ден Достапно во: Волумен: 75,1 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид, Хоризонтално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 81,6 × 46,1 cm
OTG80SLSIMB
OTG80SLSIM
OTG80SLSIM Бојлер од 8.690,00 ден Достапно во: Волумен: 78,8 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 42 × 95 × 44,5 cm
GBFU100SIM GBFU100SIM Бојлер 10.090,00 ден Волумен: 96,2 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид, Хоризонтално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 94,8 × 46,1 cm
TGRK100LNG TGRK100LNG Бојлер 9.990,00 ден Волумен: 94,2 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 93,5 × 46,1 cm
TGRK100RNG TGRK100RNG Бојлер 9.990,00 ден Волумен: 94,2 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 93,5 × 46,1 cm
OTG100SLSIM OTG100SLSIM Бојлер 9.900,00 ден Волумен: 98,1 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 42 × 112,5 × 44,5 cm
GBL80N GBL80N Бојлер 9.850,00 ден Волумен: 76,1 l Начин на монтажа: Хоризонтално на плафон Димензии (ШxВxД): 50 × 80,3 × 50,7 cm
TGRK80LNG TGRK80LNG Бојлер 9.150,00 ден Волумен: 75,3 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 77,5 × 46,1 cm
TGRK80RNG Бојлер 9.150,00 ден Волумен: 75,3 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 77,5 × 46,1 cm
TGR100SMT TGR100SMT Бојлер 9.120,00 ден Волумен: 96,1 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 94,7 × 46,1 cm
TGR120NG TGR120NG Бојлер 9.050,00 ден Волумен: 116,4 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 109 × 46,1 cm
GBL50N GBL50N Бојлер 8.950,00 ден Волумен: 47 l Начин на монтажа: Хоризонтално на плафон Димензии (ШxВxД): 50 × 58,3 × 50,7 cm
TG120NG TG120NG Бојлер 8.570,00 ден Волумен: 116,4 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 108,1 × 46,1 cm
TGR80SMT TGR80SMT Бојлер 8.180,00 ден Волумен: 76,1 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 78,7 × 46,1 cm
GBFU50SIM GBFU50SIM Бојлер 8.090,00 ден Волумен: 47,1 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид, Хоризонтално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 58,3 × 46,1 cm
TGR100NG TGR100NG Бојлер 7.950,00 ден Волумен: 96,1 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 93,5 × 46,1 cm
OTG50SLSIM OTG50SLSIM Бојлер 7.890,00 ден Волумен: 49,1 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 42 × 69 × 44,5 cm
TGRH80 TGRH80 Бојлер 7.290,00 ден Волумен: 76,1 l Начин на монтажа: Хоризонтално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 77,5 × 46,1 cm
TGR50SMT TGR50SMT Бојлер 7.220,00 ден Волумен: 47,5 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 58,2 × 46,1 cm
TG100NG TG100NG Бојлер 7.050,00 ден Волумен: 96,1 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 92,6 × 46,1 cm
TGR80SNG TGR80SNG Бојлер 6.990,00 ден Волумен: 77,2 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 33,4 × 131 × 35,4 cm
TGR80NG TGR80NG Бојлер 6.360,00 ден Волумен: 76,1 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 77,5 × 46,1 cm
TGR50SNG TGR50SNG Бојлер 6.250,00 ден Волумен: 49,7 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 33,4 × 90,7 × 35,4 cm
TG80NG TG80NG Бојлер 6.120,00 ден Волумен: 76,1 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 76,6 × 46,1 cm
TGR50NG TGR50NG Бојлер 5.890,00 ден Волумен: 47,5 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 57 × 46,1 cm
TG50NG TG50NG Бојлер 5.670,00 ден Волумен: 47,5 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 56,1 × 46,1 cm
TGR30NG TGR30NG Бојлер 5.550,00 ден Волумен: 30,4 l Начин на монтажа: Вертикално на ѕид Димензии (ШxВxД): 45,4 × 46,8 × 46,1 cm
Брза/споредба
подобро / полошо / + додадени / недостасува / ! не споредливи
Посетете не
Facebook
Twitter
YouTube
Flickr
Споделете
Facebook
Twitter
Бидете информирани
RSS
Prijava na novice