Самостојни фрижидери - Gorenje

Самостојни фрижидери

Дизајнерска линија:
Посебни карактеристики:
NRS9181CXB NRS9181CXB Side - by - side 75.990,00 ден Бруто капацитет: 608 l Тип на апарат: Самостоен Total NoFrost Енергетска класа: A+ Димензии (ШxВxД): 90,6 × 177 × 75,9 cm
NRS9181CX NRS9181CX Side - by - side 73.990,00 ден Бруто капацитет: 608 l Тип на апарат: Самостоен Total NoFrost Енергетска класа: A+ Димензии (ШxВxД): 90,6 × 177 × 75,9 cm
OBRB153BL
OBRB153R
OBRB153 Самостоен ладилник 79.990,00 ден Достапно во: Бруто капацитет: 260 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: А+++ Димензии (ШxВxД): 60 × 154 × 66,9 cm
NRS9181CBBK NRS9181CBBK Side - by - side 75.990,00 ден Бруто капацитет: 608 l Тип на апарат: Самостоен Total NoFrost Енергетска класа: A+ Димензии (ШxВxД): 90,6 × 177 × 73,5 cm
ONRK193CO
ONRK193C
ONRK193R
ONRK193 Самостоен комбиниран фрижидер 58.990,00 ден Достапно во: Бруто капацитет: 334 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: А+++ Димензии (ШxВxД): 60 × 194 × 66,9 cm
NRK612ST NRK612ST Самостоен комбиниран фрижидер 55.490,00 ден Бруто капацитет: 329 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: A++ Димензии (ШxВxД): 60 × 185 × 64 cm
NRK612ORAW
NRK612ORAB
NRK612ORAB-L
NRK612ORAW-L
NRK612ORA Самостоен комбиниран фрижидер од 48.990,00 ден Достапно во: Бруто капацитет: 329 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: A++ Димензии (ШxВxД): 60 × 185 × 64 cm
ORK192GR
ORK192O
ORK192RD
ORK192BK
ORK192R
ORK192C
ORK192CO
ORK192CH
ORK192RD-L
ORK192BL
ORK192 Самостоен комбиниран фрижидер 43.490,00 ден Достапно во: Бруто капацитет: 326 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: A++ Димензии (ШxВxД): 60 × 194 × 66,9 cm
RF60309OC
RF60309OCO
RF60309OR
RF60309 Комбиниран фрижидер со горна комора од 38.990,00 ден Достапно во: Бруто капацитет: 296 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: A++ Димензии (ШxВxД): 60 × 173,4 × 64 cm
NRK6193TX NRK6193TX Самостоен комбиниран фрижидер 44.990,00 ден 39.990,00 ден Бруто капацитет: 329 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: А+++ Димензии (ШxВxД): 60 × 185 × 64 cm
NRK6202TX NRK6202TX Самостоен комбиниран фрижидер 36.990,00 ден Бруто капацитет: 363 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: A++ Димензии (ШxВxД): 60 × 200 × 64 cm
NRK7191JX NRK7191JX ново Самостоен комбиниран фрижидер 36.990,00 ден Бруто капацитет: 389 l Тип на апарат: Самостоен Total NoFrost Енергетска класа: A+ Димензии (ШxВxД): 70 × 186,8 × 63,5 cm
NRK621CLI NRK621CLI Самостоен комбиниран фрижидер 35.990,00 ден Бруто капацитет: 363 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: A+ Димензии (ШxВxД): 60 × 200 × 64 cm
NRK7191JW NRK7191JW ново Самостоен комбиниран фрижидер 34.990,00 ден Бруто капацитет: 389 l Тип на апарат: Самостоен Total NoFrost Енергетска класа: A+ Димензии (ШxВxД): 70 × 186,8 × 63,5 cm
NRC6192TX NRC6192TX Самостоен комбиниран фрижидер 37.990,00 ден 33.990,00 ден Бруто капацитет: 329 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: A++ Димензии (ШxВxД): 60 × 185 × 64 cm
NRK6192TX4 NRK6192TX4 Самостоен комбиниран фрижидер 33.990,00 ден Бруто капацитет: 329 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: A++ Димензии (ШxВxД): 60 × 185 × 64 cm
ORB152RD-L
ORB152BL
ORB152GR
ORB152O
ORB152RD
ORB152CO
ORB152CH
ORB152BK
ORB152C
ORB152R
ORB152 Самостоен ладилник 33.990,00 ден Достапно во: Бруто капацитет: 260 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: A++ Димензии (ШxВxД): 60 × 154 × 66,9 cm
NRK6192MRD
NRK6192MBK
NRK6192MR
NRK6192MC
NRK6192M Самостоен комбиниран фрижидер 31.590,00 ден Достапно во: Бруто капацитет: 329 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: A++ Димензии (ШxВxД): 60 × 185 × 64 cm
NRK6202TW NRK6202TW Самостоен комбиниран фрижидер 34.990,00 ден 30.990,00 ден Бруто капацитет: 363 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: A++ Димензии (ШxВxД): 60 × 200 × 64 cm
NRK6191MW
NRK6191MX
NRK6191M Самостоен комбиниран фрижидер од 28.990,00 ден Достапно во: Бруто капацитет: 329 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: A+ Димензии (ШxВxД): 60 × 185 × 64 cm
RK6193LW4
RK6193LX4
RK6193 Самостоен комбиниран фрижидер од 28.990,00 ден Достапно во: Бруто капацитет: 326 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: А+++ Димензии (ШxВxД): 60 × 185 × 64 cm
R6192LX R6192LX Самостоен ладилник 28.890,00 ден Бруто капацитет: 370 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: A++ Димензии (ШxВxД): 60 × 185 × 64 cm
NRK61JSY2B
NRK61JSY2W
NRK61JSY2 Самостоен комбиниран фрижидер од 27.890,00 ден Достапно во: Бруто капацитет: 329 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: A+ Димензии (ШxВxД): 60 × 185 × 64 cm
NRF7180AW NRF7180AW Комбиниран фрижидер со горна комора 33.490,00 ден 28.490,00 ден Бруто капацитет: 435 l Тип на апарат: Самостоен Total NoFrost Енергетска класа: А Димензии (ШxВxД): 70 × 182 × 68 cm
NRK6191TX NRK6191TX Самостоен комбиниран фрижидер 32.490,00 ден 27.990,00 ден Бруто капацитет: 329 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: A+ Димензии (ШxВxД): 60 × 185 × 64 cm
NRK6191TW NRK6191TW Самостоен комбиниран фрижидер 30.490,00 ден 26.990,00 ден Бруто капацитет: 329 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: A+ Димензии (ШxВxД): 60 × 185 × 64 cm
RK6192EC
RK6192EO
RK6192ER
RK6192ERD
RK6192E Самостоен комбиниран фрижидер од 24.990,00 ден Достапно во: Бруто капацитет: 326 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: A++ Димензии (ШxВxД): 60 × 185 × 64 cm
R6192LW R6192LW Самостоен ладилник 26.690,00 ден Бруто капацитет: 370 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: A++ Димензии (ШxВxД): 60 × 185 × 64 cm
RK6202EX RK6202EX Самостоен комбиниран фрижидер 25.990,00 ден Бруто капацитет: 354 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: A++ Димензии (ШxВxД): 60 × 200 × 64 cm
RK61FSY2B
RK61FSY2W
RK61FSY2 Самостоен комбиниран фрижидер од 23.990,00 ден Достапно во: Бруто капацитет: 326 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: A+ Димензии (ШxВxД): 60 × 185 × 64 cm
R6191DX
R6191DW
R6191D Самостоен ладилник од 22.990,00 ден Достапно во: Бруто капацитет: 370 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: A+ Димензии (ШxВxД): 60 × 185 × 64 cm
RK6202EW RK6202EW Самостоен комбиниран фрижидер 24.490,00 ден Бруто капацитет: 354 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: A++ Димензии (ШxВxД): 60 × 200 × 64 cm
NRK6191CX NRK6191CX Самостоен комбиниран фрижидер 26.490,00 ден 23.990,00 ден Бруто капацитет: 325 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: A+ Димензии (ШxВxД): 60 × 185 × 64 cm
RK6161AX RK6161AX Самостоен комбиниран фрижидер 23.490,00 ден Бруто капацитет: 304 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: A+ Димензии (ШxВxД): 60 × 162 × 64 cm
RK6192AX4 RK6192AX4 Самостоен комбиниран фрижидер 25.490,00 ден 22.990,00 ден Бруто капацитет: 326 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: A++ Димензии (ШxВxД): 60 × 185 × 64 cm
NRK6191CW NRK6191CW Самостоен комбиниран фрижидер 24.490,00 ден 22.490,00 ден Бруто капацитет: 325 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: A+ Димензии (ШxВxД): 60 × 185 × 64 cm
RK6161AW RK6161AW Самостоен комбиниран фрижидер 22.490,00 ден Бруто капацитет: 304 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: A+ Димензии (ШxВxД): 60 × 162 × 64 cm
RK621PS4 RK621PS4 -20% Самостоен комбиниран фрижидер 25.990,00 ден 20.792,00 ден Бруто капацитет: 354 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: A+ Димензии (ШxВxД): 60 × 200 × 64 cm
RK621PW4 RK621PW4 -20% Самостоен комбиниран фрижидер 25.490,00 ден 20.392,00 ден Бруто капацитет: 354 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: A+ Димензии (ШxВxД): 60 × 200 × 64 cm
RK6191AW
RK6191AX
RK6191A Самостоен комбиниран фрижидер од 19.290,00 ден Достапно во: Бруто капацитет: 326 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: A+ Димензии (ШxВxД): 60 × 185 × 64 cm
RK611PS4 RK611PS4 Самостоен комбиниран фрижидер 23.990,00 ден 19.990,00 ден Бруто капацитет: 326 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: A+ Димензии (ШxВxД): 60 × 185 × 64 cm
RK611PW4 RK611PW4 Самостоен комбиниран фрижидер 21.990,00 ден 18.990,00 ден Бруто капацитет: 326 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: A+ Димензии (ШxВxД): 60 × 185 × 64 cm
RB4130AW RB4130AW Самостоен ладилник 16.990,00 ден Бруто капацитет: 205 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: А Димензии (ШxВxД): 54 × 125,5 × 60 cm
RF6275W RF6275W Комбиниран фрижидер со горна комора 16.490,00 ден Бруто капацитет: 259 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: А Димензии (ШxВxД): 60 × 143,5 × 62,5 cm
RB6288W RB6288W Самостоен ладилник 17.590,00 ден 15.590,00 ден Бруто капацитет: 271 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: A+ Димензии (ШxВxД): 60 × 143,5 × 62,5 cm
R6295W R6295W Самостоен ладилник 15.390,00 ден Бруто капацитет: 285 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: А Димензии (ШxВxД): 60 × 143,5 × 62,5 cm
RF4141ANW RF4141ANW Комбиниран фрижидер со горна комора 13.490,00 ден 11.990,00 ден Бруто капацитет: 210 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: A+ Димензии (ШxВxД): 55 × 143 × 55 cm
R3091ANW R3091ANW Самостоен ладилник 9.490,00 ден Бруто капацитет: 116 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: A+ Димензии (ШxВxД): 50,1 × 84,5 × 54 cm
RB3091ANW RB3091ANW Самостоен ладилник 9.990,00 ден 8.990,00 ден Бруто капацитет: 102 l Тип на апарат: Самостоен Енергетска класа: A+ Димензии (ШxВxД): 50,1 × 84,5 × 54 cm
Брза/споредба
подобро / полошо / + додадени / недостасува / ! не споредливи
Посетете не
Facebook
YouTube
Споделете
Facebook
Бидете информирани
RSS
Prijava na novice