Вградни плочи за готвење - Gorenje

Вградни плочи за готвење

Дизајнерски линии:
Дополнителни карактеристики:
IS655ST IS655ST Индукциска плоча 41.950,00 ден Димензии (ШxВxД): 59,5 × 6 × 51 cm PowerBoost Supreme Можност за заклучување
IS777USC IS777USC Индукциска плоча 37.990,00 ден Димензии (ШxВxД): 75 × 5 × 51 cm PowerBoost Supreme
IS634ST IS634ST Индукциска плоча 35.490,00 ден Димензии (ШxВxД): 59,5 × 6,2 × 52 cm PowerBoost функција
GCW641ST GCW641ST Стаклокерамичка плинска плоча 31.690,00 ден Димензии (ШxВxД): 59,5 × 11,1 × 52 cm Сигурносен уред Заштитени плински горачи
IQ634USC IQ634USC Индукциска плоча 29.490,00 ден Димензии (ШxВxД): 60 × 6,1 × 51 cm PowerBoost функција
IT635ORAB
IT635ORAW
IT635ORA Индукциска плоча од 25.990,00 ден Достапно во: Димензии (ШxВxД): 59,5 × 6,4 × 52 cm PowerBoost функција
ITG623USC ITG623USC Комбинирана индукциска плоча 27.990,00 ден Димензии (ШxВxД): 58 × 12 × 51 cm PowerBoost функција Сигурносен уред Заштитени плински горачи
ECT646KRB
ECT646KR
ECT646KR Стаклокерамичка плоча од 18.790,00 ден Достапно во: Димензии (ШxВxД): 60 × 9,2 × 52 cm
ECT648ORAB
ECT648ORAW
ECT648ORA Стаклокерамичка плоча од 20.790,00 ден Достапно во: Димензии (ШxВxД): 60 × 5,4 × 52 cm
GKTG6SY2B GKTG6SY2B Плинска стаклокерамичка плоча 22.990,00 ден Димензии (ШxВxД): 58,5 × 11,1 × 51 cm Заштитени плински горачи
IT612SY2B IT612SY2B Индукциска плоча 22.990,00 ден Димензии (ШxВxД): 60 × 6,1 × 51 cm PowerBoost функција
ECT843BX ECT843BX Стаклокерамичка плоча 21.990,00 ден Димензии (ШxВxД): 80 × 5,7 × 52,5 cm
IT614X IT614X Индукциска плоча 19.990,00 ден Димензии (ШxВxД): 60 × 5,8 × 51,5 cm PowerBoost функција
ECS646BCSC ECS646BCSC Стаклокерамичка плоча 19.790,00 ден Димензии (ШxВxД): 60 × 5,4 × 52 cm
ECT644SY2W
ECT644SY2B
ECT644SY2 Стаклокерамичка плоча од 16.790,00 ден Достапно во: Димензии (ШxВxД): 59,5 × 5,4 × 52 cm
EC610CSC EC610CSC Стаклокерамичка плоча Димензии (ШxВxД): 59,5 × 9,2 × 51 cm
ECS780USC ECS780USC Стаклокерамичка плоча 21.990,00 ден 17.991,00 ден Димензии (ШxВxД): 75 × 4,7 × 51 cm Можност за заклучување
ECT646BX ECT646BX Стаклокерамичка плоча 17.790,00 ден Димензии (ШxВxД): 60 × 9,2 × 52 cm
KC621UUSC KC621UUSC Комбинирана стаклокерамичка плоча 16.990,00 ден Димензии (ШxВxД): 59,5 × 10,5 × 51 cm Заштитени плински горачи
GW65CLI
GW65CLB
GW65CL Плин 16.790,00 ден Достапно во: Димензии (ШxВxД): 60 × 10,2 × 51 cm Заштитени плински горачи
ECT647BCSC ECT647BCSC Стаклокерамичка плоча 16.190,00 ден Димензии (ШxВxД): 60 × 5,4 × 52 cm
ECT643BX ECT643BX Стаклокерамичка плоча 15.890,00 ден Димензии (ШxВxД): 60 × 5,4 × 52,5 cm
EC642CLI
EC642CLB
EC642CL Стаклокерамичка плоча 15.790,00 ден Достапно во: Димензии (ШxВxД): 59,5 × 9 × 51 cm
ECT643BCSC ECT643BCSC Стаклокерамичка плоча 15.390,00 ден Димензии (ШxВxД): 60 × 9,2 × 52 cm
ECT6SY2W ECT6SY2W Стаклокерамичка плоча 19.790,00 ден 14.991,00 ден Димензии (ШxВxД): 60 × 5,1 × 51 cm Можност за заклучување
ECT641BX ECT641BX Стаклокерамичка плоча 14.690,00 ден Димензии (ШxВxД): 60 × 5,4 × 52 cm
ECT631BSC ECT631BSC Стаклокерамичка плоча 14.190,00 ден Димензии (ШxВxД): 59,5 × 5,5 × 52 cm
ECT641BCSC ECT641BCSC Стаклокерамичка плоча 14.190,00 ден Димензии (ШxВxД): 60 × 5,4 × 52 cm
ECT322ORAB ECT322ORAB Стаклокерамичка плоча 12.990,00 ден Димензии (ШxВxД): 30 × 6,6 × 52 cm
IT332CSC IT332CSC Индукциска плоча 12.990,00 ден Димензии (ШxВxД): 30 × 6,1 × 51 cm Можност за заклучување
EC641BSC EC641BSC Стаклокерамичка плоча 11.190,00 ден Димензии (ШxВxД): 60 × 9,2 × 52 cm
ECT322BCSC ECT322BCSC Стаклокерамичка плоча 10.990,00 ден Димензии (ШxВxД): 30 × 5,1 × 52 cm
ECT322KR ECT322KR Стаклокерамичка плоча 12.990,00 ден 10.990,00 ден Димензии (ШxВxД): 30 × 6,6 × 52 cm
GC341UC GC341UC Стаклокерамичка плинска плоча 10.590,00 ден Димензии (ШxВxД): 30 × 10,8 × 51 cm Заштитени плински горачи
ECT321BCSC ECT321BCSC Стаклокерамичка плоча 10.390,00 ден Димензии (ШxВxД): 30 × 5,1 × 52 cm
K6N30IX K6N30IX Комбинирана плоча 9.990,00 ден Димензии (ШxВxД): 58 × 10,9 × 51 cm Заштитени плински горачи
K6N20IX K6N20IX Комбинирана плоча 9.590,00 ден Димензии (ШxВxД): 58 × 10,9 × 51 cm Заштитени плински горачи
EC321BCSC EC321BCSC Стаклокерамичка плоча 8.790,00 ден Димензии (ШxВxД): 30 × 8,5 × 52 cm
E6N0AX E6N0AX Електрична плоча за готвење 8.490,00 ден Димензии (ШxВxД): 58 × 8,3 × 51 cm
G340UX G340UX Плин 7.790,00 ден Димензии (ШxВxД): 28,8 × 10,3 × 51 cm Сигурносен уред Заштитени плински горачи
EM300E EM300E Електрична плоча за готвење 6.890,00 ден Димензии (ШxВxД): 28,8 × 4,5 × 51 cm
Брза/споредба
подобро / полошо / + додадени / недостасува / ! не споредливи
Посетете не
Facebook
YouTube
Споделете
Facebook
Бидете информирани
RSS
Prijava na novice