Вградни плочи за готвење

Дизајнерски линии:
Дополнителни карактеристики:
IS655ST IS655ST Индукциска плоча 41.950,00 ден Димензии (ШxВxД): 59,5 × 6 × 51 cm PowerBoost Supreme Можност за заклучување
IS777USC IS777USC Индукциска плоча 37.990,00 ден Димензии (ШxВxД): 75 × 5 × 51 cm PowerBoost Supreme
IS634ST IS634ST Индукциска плоча 35.490,00 ден Димензии (ШxВxД): 59,5 × 6,2 × 52 cm PowerBoost функција
GCW641ST GCW641ST Стаклокерамичка плинска плоча 31.690,00 ден Димензии (ШxВxД): 59,5 × 11,1 × 52 cm Сигурносен уред Заштитени плински горачи
IQ634USC IQ634USC Индукциска стаклокерамичка плоча 29.490,00 ден Димензии (ШxВxД): 60 × 6,1 × 51 cm PowerBoost функција
IS656USC IS656USC Индукциска плоча 29.490,00 ден Димензии (ШxВxД): 60 × 6 × 51 cm PowerBoost Supreme Можност за заклучување
IT635ORAB
IT635ORAW
IT635ORA Индукциска плоча од 25.990,00 ден Достапно во: Димензии (ШxВxД): 59,5 × 6,4 × 52 cm PowerBoost функција
ITG623USC ITG623USC Комбинирана индукциска плоча 27.990,00 ден Димензии (ШxВxД): 58 × 12 × 51 cm PowerBoost функција Сигурносен уред Заштитени плински горачи
IT612SY2B
IT612SY2W
IT612SY2 Индукциска плоча од 22.990,00 ден Достапно во: Димензии (ШxВxД): 60 × 6,1 × 51 cm PowerBoost функција
ECT610SC ECT610SC Стаклокерамичка плоча Димензии (ШxВxД): 59,5 × 5,1 × 51 cm Можност за заклучување
ECT680KR
ECT680KRB
ECT680KR Стаклокерамичка плоча од 18.790,00 ден Достапно во: Димензии (ШxВxД): 60 × 5,1 × 51,4 cm Можност за заклучување
ECT693ORAB
ECT693ORAW
ECT693ORA Стаклокерамичка плоча од 20.790,00 ден Достапно во: Димензии (ШxВxД): 59,5 × 5,1 × 52 cm Можност за заклучување
ECS780USC ECS780USC Стаклокерамичка плоча 21.990,00 ден Димензии (ШxВxД): 75 × 4,7 × 51 cm Можност за заклучување
IT310KR IT310KR Индукциска плоча 21.690,00 ден Димензии (ШxВxД): 30 × 7,3 × 51 cm Можност за заклучување
ECT 610-ORA-W
ECT 610 - ORA
ECT610 Стаклокерамичка плоча од 17.390,00 ден Достапно во: Димензии (ШxВxД): 60 × 5,4 × 51 cm Можност за заклучување
ECT680ORA ECT680ORA Стаклокерамичка плоча 20.550,00 ден Димензии (ШxВxД): 60 × 5,1 × 51 cm Можност за заклучување
IT614X IT614X Индукциска плоча 19.990,00 ден Димензии (ШxВxД): 60 × 5,8 × 51,5 cm PowerBoost функција
ECT6SY2B
ECT6SY2W
ECT6SY2 Стаклокерамичка плоча од 16.790,00 ден Достапно во: Димензии (ШxВxД): 60 × 5,1 × 51 cm Можност за заклучување
ECS680USC ECS680USC Стаклокерамичка плоча 19.390,00 ден Димензии (ШxВxД): 60 × 5,1 × 51 cm Можност за заклучување
ECT680X ECT680X Стаклокерамичка плоча 17.790,00 ден Димензии (ШxВxД): 60 × 5,4 × 51,5 cm Можност за заклучување
KC621UUSC KC621UUSC Комбинирана стаклокерамичка плоча 16.990,00 ден Димензии (ШxВxД): 59,5 × 10,5 × 51 cm Заштитени плински горачи
GW65CLI
GW65CLB
GW65CL Плин 16.790,00 ден Достапно во: Димензии (ШxВxД): 60 × 10,2 × 51 cm Заштитени плински горачи
ECT647BCSC ECT647BCSC Стаклокерамичка плоча 16.190,00 ден Димензии (ШxВxД): 60 × 5,4 × 52 cm
ECT691CSC ECT691CSC Стаклокерамичка плоча 16.190,00 ден Димензии (ШxВxД): 59,5 × 5,6 × 51 cm Можност за заклучување
ECT620X ECT620X Стаклокерамичка плоча 15.890,00 ден Димензии (ШxВxД): 60 × 5,4 × 51,5 cm Можност за заклучување
ECT643BX ECT643BX Стаклокерамичка плоча 15.890,00 ден Димензии (ШxВxД): 60 × 5,4 × 52,5 cm
EC642CLB EC642CLB Стаклокерамичка плоча 15.790,00 ден Димензии (ШxВxД): 59,5 × 9 × 51 cm
EC642CLI EC642CLI Стаклокерамичка плоча 15.790,00 ден Димензии (ШxВxД): 59,5 × 9 × 51 cm
ECK63CLI
ECK63CLB
ECK63CL Стаклокерамичка плоча 15.790,00 ден Достапно во: Димензии (ШxВxД): 59,5 × 8,6 × 51 cm
ECT643BCSC ECT643BCSC Стаклокерамичка плоча 15.390,00 ден Димензии (ШxВxД): 60 × 9,2 × 52 cm
ECT620CSC ECT620CSC Стаклокерамичка плоча 15.190,00 ден Димензии (ШxВxД): 59,5 × 5,1 × 51 cm Можност за заклучување
ECT610X ECT610X Стаклокерамичка плоча 14.690,00 ден Димензии (ШxВxД): 60 × 5,4 × 51,5 cm Можност за заклучување
ECT641BX ECT641BX Стаклокерамичка плоча 14.690,00 ден Димензии (ШxВxД): 60 × 5,4 × 52 cm
ECT610CSC ECT610CSC Стаклокерамичка плоча 14.190,00 ден Димензии (ШxВxД): 60 × 5,4 × 51 cm Можност за заклучување
ECT633SC ECT633SC Стаклокерамичка плоча 14.190,00 ден Димензии (ШxВxД): 59,5 × 4,5 × 51 cm
ECT641BCSC ECT641BCSC Стаклокерамичка плоча 14.190,00 ден Димензии (ШxВxД): 60 × 5,4 × 52 cm
EC630X EC630X Стаклокерамичка плоча 13.190,00 ден Димензии (ШxВxД): 60 × 9,2 × 51 cm
ECT322KR ECT322KR Стаклокерамичка плоча 12.990,00 ден Димензии (ШxВxД): 30 × 6,6 × 52 cm
ECT330ORAB ECT330ORAB Стаклокерамичка плоча 12.990,00 ден Димензии (ШxВxД): 30 × 6,6 × 52 cm Можност за заклучување
IT332CSC IT332CSC Индукциска плоча 12.990,00 ден Димензии (ШxВxД): 30 × 6,1 × 51 cm Можност за заклучување
EC610X EC610X Стаклокерамичка плоча 12.190,00 ден Димензии (ШxВxД): 60 × 9,2 × 51 cm
EC610CSC EC610CSC Стаклокерамичка плоча 11.690,00 ден Димензии (ШxВxД): 59,5 × 9,2 × 51 cm
EC610SC EC610SC Стаклокерамичка плоча 11.190,00 ден Димензии (ШxВxД): 59,5 × 7,5 × 51 cm
ECT331CSC ECT331CSC Стаклокерамичка плоча 10.990,00 ден Димензии (ШxВxД): 30 × 5 × 51 cm Можност за заклучување
GC341UC GC341UC Стаклокерамичка плинска плоча 10.590,00 ден Димензии (ШxВxД): 30 × 10,8 × 51 cm Заштитени плински горачи
ECT310CSC ECT310CSC Стаклокерамичка плоча 10.390,00 ден Димензии (ШxВxД): 30 × 5 × 51 cm Можност за заклучување
ECT321BCSC ECT321BCSC Стаклокерамичка плоча 10.390,00 ден Димензии (ШxВxД): 30 × 5,1 × 52 cm
ECT322BCSC ECT322BCSC Стаклокерамичка плоча 10.390,00 ден Димензии (ШxВxД): 30 × 5,1 × 52 cm
K6N30IX K6N30IX Комбинирана плоча 9.990,00 ден Димензии (ШxВxД): 58 × 10,9 × 51 cm Заштитени плински горачи
K6N20IX K6N20IX Комбинирана плоча 9.590,00 ден Димензии (ШxВxД): 58 × 10,9 × 51 cm Заштитени плински горачи
EC310CSC EC310CSC Стаклокерамичка плоча 8.790,00 ден Димензии (ШxВxД): 30 × 7,5 × 51 cm
E6N0AX E6N0AX Електрична плоча за готвење 8.490,00 ден Димензии (ШxВxД): 58 × 8,3 × 51 cm
G340UX G340UX Плин 7.790,00 ден Димензии (ШxВxД): 28,8 × 10,3 × 51 cm Сигурносен уред Заштитени плински горачи
EM300E EM300E Електрична плоча за готвење 6.890,00 ден Димензии (ШxВxД): 28,8 × 4,5 × 51 cm
ICE2000SP ICE2000SP Индукциска плоча 3.990,00 ден Нивоа на јачина: 8 Регулирање на температурата: Регулирање на температурата
Брза/споредба
подобро / полошо / + додадени / недостасува / ! не споредливи
Посетете не
Facebook
Twitter
YouTube
Flickr
Споделете
Facebook
Twitter
Бидете информирани
RSS
Prijava na novice